Van der Maarel ArtEco
Marijke van der Maarel-Versluys en dr. Eddy van der Maarel
Weefkunst

 

Geschiedenis

Uitingen van beeldende kunst door Marijke gaan terug tot de jaren 1960 toen zij samen met Eddy enkele boekjes over biologie en het kleuteronderwijs schreef en illustreerde (bv. NPU-015, 019). In onze eerste Zweedse jaren, 1983-1985, maakte en exposeerde zij composities van gedroogde bloemen en grassen die achteraf gezien voorlopers waren van de veel latere weefwerken. Van deze composities is er één in ons bezit gebleven (App. 1, Fig. 2).

Marijke’s belangstelling voor het weven is gegroeid door het zien van vele traditionele weefwerken in Zweden. Een van de voornaamste kunstenaars, en pleitbezorgers van deze tradities, was Karin Larsson (1859-1928), de vrouw van Zwedens meest bekende en geliefde schilder Carl Larsson (1853-1919). Hun fraaie woonhuis met tuin, Sundborn bij Falun, is thans museum (App.) en nog altijd een bron van inspiratie. Hier zijn textielwerken en voorbeelden van Karin’s design te vinden. Een andere stimulus was het afstudeerproject van onze dochter Annette, die kunstgeschiedenis en psychologie gestudeerd heeft in Uppsala. Dit betrof een interpretatie van weefwerken van de bekende Fins-Zweedse textielkunstenaar Marja (Gräset) Andersson (geb. Koskinen, 1942-). Annette’s essay uit 1991 heet ‘Sommarens fröjder’: en närstudie av sju textilkonstverk, ‘Zomerse vreugden: detailstudie van zeven textielwerken’. In de jaren 1990 werd een 19e eeuws weefgetouw gekocht op een auctie. Verder werden diverse antieke accessoires verkregen. Ook werd later een klein weefgetouw aangeschaft. Het weven als typisch Zweedse kunstnijverheid leerde Marijke tijdens cursussen in Uppsala.

Actuele situatie

Nadat in ons nieuwe huis in Noordwolde de beide weefstoelen in een daartoe ingericht weefatelier waren opgesteld (App. 1) wilde Marijke haar weeftechniek kunstzinnig toepassen. Geleidelijk groeide de wens om landschappen uit te beelden. Sinds onze NJN-tijd hebben we vaak de Waddeneilanden en de noordkust van Friesland en Groningen bezocht, en de landschappen daar leren kennen. Terug in Nederland hebben we onze bezoeken aan de kuststreek van Noord-Nederland hervat. Hierbij ontstond het idee om ‘noordelijke landschappen’ in weefwerken tot uitdrukking te brengen.

Het weven gaat als volgt. Eerst wordt de schering voor een serie weefwerken opgezet. Dit zijn ‘geschoren’ kettingdraden die in de lengterichting op de weefstoel worden gespannen, van de kettingboom tot de eindrol. Vervolgens wordt een schets gemaakt op basis van sterke visuele herinneringen of eigen en op andere wijze verkregen landschapsfoto’s en de kleurencombinatie bepaald. Dan wordt de inslag opgezet, die dwars over en onder de draden van de schering worden geweven. Dit is deels katoengaren, maar veelal wordt ander materiaal gebruikt, vooral repen van verschillende soorten textiel. Die zijn grotendeels afkomstig uit gedragen – en vaak gewassen – kleding. Verder worden soms kleinere landschapselementen op het weefwerk geborduurd. Mede ter bescherming van de weefwerken zijn deze ingelijst en met glas afgedekt. De meeste weefwerken zijn in ‘landschapsformaat’, en variëren in breedte van 20 à 25 cm tot 40 à 45 cm. De latere werken hebben alle een passepartout. De lijsten zijn ontworpen en uitgevoerd door een goede vriend, de binnenhuisarchitect Hans Uylenburg. Met passepartout en lijst zijn de grootste werken ruim 60 cm breed. Zoals in echte landschappen zijn de geweven landschappen voor Marijke een samenspel van lijnen en kleuren. Foto’s van alle tot nu toe gemaakte werken zijn op aanvrage beschikbaar op één document (pdf). Zie ook App. 2, Fig. 1-10.

Meer, op dezelfde voet te maken series weefwerken komen een tot twee keer per jaar tot stand. Thans zijn er 8 series (A - H). Zij exposeert een of twee keer per jaar.  Voor geïnteresseerden in Marijke’s werk is een pdf-document beschikbaar met foto’s van alle werken met een indicatie  van beschikbaarheid en prijzen. Marijke houdt lezingen over haar werk, met historische en taalkundige details over het weven, en brengt dan eigen werken mee.

Tentoonstellingen

De eerste tentoonstelling van de weefwerken vond plaats in mei-juni 2011 in het Museum Sudergemaal te Nij Beets  (pdf). De opening geschiedde op 30 april en werd verricht door drs. Andries Bottema, bioloog en graficus.

De tweede tentoonstelling vond plaats in juli 2011 in Galerij IJhorst (w3) (pdf), waar Marijke samen met de bekende landschaps- en dierenschilder Piet Eggen exposeerde. De opening werd verricht door de landschapsecoloog dr. Clara Sloet van Oldruitenborgh.

De derde tentoonstelling vond plaats in september en oktober in het Museum De Koloniehof te Frederiksoord. Deze expositie werd geopend door beeldend kunstenaar Tineke Komen.

In het voorjaar van 2012 heeft Marijke deelgenomen aan een tentoonstelling ‘Landschappen in Quatro’ in de Galerie Ton ter Linden . Deze is inmiddels opgeheven. Hier zijn o.a. werken geëxposeerd uit de nieuwe serie die in januari is voltooid. Ton ter Linden en Gert Tabak zijn inmiddels verhuisd naar Sleen bij Emmen, waar een nieuwe galerie is ingericht en een nieuwe tuin wordt opntwikkeld.

In de zomer van 2012 nam Marijke deel aan de 3e tentoonstelling 'Kunstwerk in de Stellingen'. Zie Agenda. Inmiddels staat zij het bestuur en de beoordelingscommissie van deze organisatie bij. Zie http://www.kunstwerkindestellingen.nl/

In oktober 2012 volgde deelname aan de Kunst10daagse Bergen, waar ca. 200 kunstenaars uit het hele land waren geselecteerd om in het kunstenaarsdorp te exposeren. Zij kon 25 werken tonen, daarbij 3 nieuwe kleine werken, in het atelier van Marga van Lang.

In augustus en september 2013 nam Marijke deel aan de eerste tentoonstelling in de Schaapskooi van de Holtinger schaapskudde in Uffelte bij Havelte.

 In oktober 2013 nam Marijke wederom deel aan de Kunst10daagse Bergen met een tentoonstelling in het atelier van schoonzuster Joke Wals. zie ook Agenda en de website http://www.dekunst10daagse.nl/home/

In 2014 nam Marijke deel aan de zomerexpositie van 'Kunstwerk in de Stellingen' (zie boven) en wederom aan de Kunst10daagse Bergen.

In 2015 exposeerde Marijke in het cultuurcentrum van Haren Gr. De tentoonstelling werd geöpend door Baps Snijdewind, keramiste.

In 2016 nam Marijke weer deel aan de zomerexpositie van 'Kunstwerk in de Stellingen', een nieuwe activiteit.

Zij heeft op zeven van deze tentoonstellingen werk verkocht.


Plannen

Na twee jaar van een afwisselend en druk bestaan hoopt Marijke in de loop van het jaar 2017 weer nieuwe weefwerken te maken.


Weefkunst   Appendix 1:  Voorgeschiedenis, met 7 figuren

Weefkunst   Appendix 2:  Voorbeelden van weefwerken, met 16 figuren

 

UA-76357729-1