Van der Maarel ArtEco
Marijke van der Maarel-Versluys en dr. Eddy van der Maarel
Redactie Vertaalwerk

 

Geschiedenis

Redactioneel werk is al begonnen in de jaren 1950, toen we lid waren van de NJN, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Eddy was toen redacteur van het tijdschrift Kruipnieuws van de Plantensociologische Werkgroep van de NJN. In zijn latere loopbaan was Eddy al vroeg betrokken bij redactioneel werk voor het Contactblad voor Oecologen en de Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek (NPU-077). In 1974 werd hij secretaris van de redactie van het internationale tijdschrift Vegetatio, na een actie o.l.v. Robert Whittaker (zie rubriek ‘Ecologie’) die met Uitgeverij Junk een nieuwe redactie samenstelde. Vanaf het eerste nummer van dat jaar was Marijke technisch redacteur en corrector. Zij was dit echter anoniem en onbezoldigd. Daarin kwam verandering toen in 1980, vanaf jaargang 42, Eddy hoofdredacteur werd en Marijke redactiesecretaris (App. 1). In 1989 werd zij ook technisch redacteur van Acta Phytogeographica Suecica. Toen in de jaren 1980 Vegetatio steeds duurder werd en onbetaalbaar voor individuen, terwijl de omstandigheden voor het secretariaat niet werden verbeterd, besloot de Internationale Vereniging voor Vegetatiekunde, IAVS, op initiatief van Eddy, tot de oprichting van een nieuw tijdschrift, Journal of Vegetation Science, dat werd uitgegeven door de jonge uitgeverij Opulus Press. Het motto voor dit nieuwe tijdschrift was: “Een tijdschrift voor alle vegetatiekundigen”. De abonnementsprijs werd laag gehouden en collega’s uit ‘arme’ landen konden worden geadopteerd door collega’s of uit een ‘Global Fund’, dat voor dit doel was opgericht. Eddy werd een van de hoofdredacteuren en Marijke technisch redacteur. Zo werd onze samenwerking voortgezet, en verder uitgebreid toen nog twee nieuwe tijdschriften tot stand kwamen, Journal of Coastal Conservation, JCC, en Applied Vegetation Science, AVS (App. 1 English version). Deze samenwerking duurde tot 2008. Naar schatting zijn ca. 2500 artikelen onder onze hoede gepubliceerd.

De beginperiode van JVS was een spannende tijd. De uitgever van Vegetatio, Kluwer Academic, kon zich niet neerleggen bij het feit dat vele redacteuren van Vegetatio overstapten naar JVS en dat hun tijdschrift in moeilijkheden zou komen. We hebben echter doorgezet. De actie heeft internationaal de aandacht getrokken als daad van onafhankelijkheid (Simmons, Earlham).Tot voor kort is JVS een belangrijk bindmiddel geweest binnen de IAVS. Er is echter een duidelijke verschuiving opgetreden van solidariteit onder de leden naar een meer individualistisch, consumptief gedrag. De tijdschriften JVS en AVS hebben snel een hoge standaard bereikt en behouden. Dit is zo gebleven nadat de tijdschriften in 2008 overgingen naar Blackwell in Oxford, de bekende wetenschappelijk uitgeverij die spoedig daarna werd overgenomen door het Amerikaanse Wiley concern.

Actuele situatie

De tijd die in 2009 ter beschikking kwam heeft Marijke deels besteed aan de ontwikkeling van weefwerken van landschappen (zie ‘Weefkunst’). Ze heeft ook met plezier boekmanuscripten voor vrienden geredigeerd. Eddy ging door met het redigeren van manuscripten van promovendi.

We kijken op deze redactieperiode met veel plezier terug en verheugen ons nog steeds over de vriendschappen die zijn ontstaan. Onlangs memoreerde een vriendin, die net haar 100e publicatie had zien verschijnen, dat haar allereerste artikel 25 jaar geleden met onze hulp in JVS was gepubliceerd; we zien haar terug in App. 4 van ‘Ecologie’ . Eddy heeft verder nog contact met jonge onderzoekers die hij in Groningen of via de IAVS heeft leren kennen. Hij helpt bij het opzetten en redigeren van manuscripten en treedt nu en dan als co-auteur op.

Spoedig nadat JVS en AVS niet meer bij Opulus Press werden uitgegeven verlegde directeur Joost van der Maarel zijn werkzaamheden naar redactioneel en vertaalwerk. Toen hij bij zijn eerste grote vertaalopdracht over oceanografie onze biologische hulp inriep kregen wij van wetenschappelijke vertalingen de smaak te pakken en binnen een half jaar hadden we enkele vaste opdrachten op medisch en veterinair gebied. In 2010 hebben we ons gevestigd als Van der Maarel Arteco V.O.F. Editors and translators, Consultants in Ecology and Landscape. Het vertaalwerk wordt voortgezet. Nieuwe opdrachten zijn welkom, van het Engels, Duits en Zweeds in het Nederlands en van deze talen in het Engels. In samenwerking met Joost van der Maarel worden ook vertalingen naar het Zweeds aangenomen, en in samenwerking met Marius van der Maarel, ingenieur, technische vertalingen. De laatste jaren concentreert het vertalingswerk zich op medische publicaties van Engels naar Nederlands.

Scriptiebegeleiding

In het verlengde van ons redactionele werk houden we ons nog steeds bezig met begeleiding van studenten bij het opzetten en redigeren van artikelen en rapporten. Deze begeleiding wordt nu uitgebreid  tot hulp bij het opzetten en redigeren van afstudeerscripties en andere manuscripten van studenten aan universiteiten en instellingen voor HBO. Het gaat hier wel om gevallen waarbij het benodigde onderzoek (literatuur of eigen waarnemingen en proeven) al is uitgevoerd. De geboden hulp is persoonlijk en vertrouwelijk. Wie geïnteresseerd is kan dit kenbaar maken via een e-mail aan ons.

 

 

Redactie Appendix 1: Publicaties waarvan Marijke technisch redacteur is geweest

 

UA-76357729-1