Van der Maarel ArtEco
Marijke van der Maarel-Versluys en dr. Eddy van der Maarel
Overige Publicaties / Other Publications

 

OPU Overige, in de tekst aangehaalde publicaties     OPU Other publications cited in the text


001 Anon. 2007. En dat allemaal samen in de Heemtuin Malden. Een verslag van de inventarisatie 2005 - 2007. Uitgave Vereniging Vrienden van de Heemtuin Malden, 51 pp.

002 Anon. (ICMO2). 2010. Natural processes, animal welfare, moral aspects and management of the Oostvaardersplassen. Report 2nd. Int. Commission on Management of the Oostvaardersplassen (ICMO2). Wing rapport 039. The Hague/Wageningen,

003 Bakker, P. & Boeve, E. 1985. Stinzenplanten. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, `s Graveland / Terra, Zutphen.

004 Boot, R.G.A. & van Dorp, D. 1986. De plantengroei van de Duinen van Oostvoorne in 1980 en veanderingen sinds 1934. Stichting Het Zuidhollands Landschap, Rotterdam.

005 Coesèl, M. 1997. De NJN, een gemeenschap van individualisten. Opulus Press, Leiden.

006 Hytteborn, H. & Verwijst, T. 2011. The importance of gaps and dwarf trees in the regeneration of Swedish spruce forests: the origin and content of Sernander’s (1936) gap dynamics theory. Scand. J Forest Res. 26 (Suppl 10): 3-16

007 Jansen, M.T. & D.T.E. van der Ploeg, 1977. Stinzeplanten in Nederland. Wetenschappelijke mededeling 122. KNNV, Hoogwoud. 44 pp.

008 Klooker, J., van Diggelen, R. & Bakker, J.P. 1999. Natuurontwikkeling op minerale gronden. Laboratorium voor Plantenoecologie, RU Groningen, Haren.

009 Seebold, E. 1999. Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 23. Aufl. Walter de Gruyter, Berlin.

010 Lubotsky, A. (ed.) ‘Proto-Indo-European Language Lexicon, and an Etymological Dictionary of Early Indo-European Languages. Digital revision of Pokorny, J. 1959. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. Bern, München

011 Mennema, J. & Weeda, E.J. 1983. Flora - Vascular plants. In: Dijkema, K.S. & Wolff, W.J. (Eds.) Flora and vegetation of the Wadden Sea islands and coastal areas, pp. 9/38-50. Stichting Veth, Leiden.

012 Seebold, E. 1999. Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 23. Aufl. Walter de Gruyter, Berlin.

013 Serva, M. & Petroni, F. 2007. Indo-European languages tree by Levenshtein distance. Physics and Society 22Aug2007: 1-8

014 Van Andel, J. & Aronson, J. 2006. Restoration Ecology. Blackwell Publishing, Oxford.

015 van der Sijs, N. 2001. Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen. Uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam, Antwerpen.

016 Van der Veen, P.A.F. & van der Sijs, N. 1993. Etymologisch Woordenboek. Van Dale Lexicografie, Utrecht.

017 Whittaker, R.H. 1993. Ordination and classification of communities. Handbook of Vegetation Science, part V. Junk Publishers, The Hague.

 

UA-76357729-1