Van der Maarel ArtEco
Marijke van der Maarel-Versluys en dr. Eddy van der Maarel
Publicaties Publications

 

 

Selectie van (1) onze publicaties in het Nederlands: NPU (hieronder); (2) onze internationale publicaties, meest Engelse: klik IPU; (3) overige, geciteerde publicaties: klik OPU. EM = E. van der Maarel, MMV = M. van der Maarel-Versluys.

Publicaties met informatie over tuinen en/of landschappen zijn aangegeven met TL en met informatie over natuurbehoud, -beheer en -educatie met NB; de overige publicaties zijn ecologisch of algemeen van karakter. Het aantal artikelen waarvan pdf files beschikbaar zijn is in 2014 sterk uitgebreid. In november is het aantal beschikbare pdf overdrukken gestegen tot >80. Zij zijn aangegeven met pdf en op aanvrage verkrijgbaar.


094 Haafkens, L. & van der Maarel, E. 2016. Wie Is   Rob Chrispijn. Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 51: 8. pdf NB

093 van der Maarel, E. 2016. Boekbespreking. Frank Berendse, 2016. Wilde apen; Natuurbescherming in Nederland. KNNV Uitgeverij Zeist, 96 pp. Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 51: 3-4. pdf NB

092 van der Maarel, E. 2016. Wie Is Ger Londo. Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 50: 8. pdf NB

091 van der Maarel, E. 2016. Natuurreservaten door de jaren heen. Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 50: 3. pdf NB

090 van der Maarel, E. 2016. Boekbespreking. "Mijn herinneringen aan het heerlijke Javaanse Landschap". Dr. Jac. P. Thijsse en Indië. Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 50: 2. pdf NB

089 van der Maarel, E. 2015. Verslag van het Symposium 2015: "De Groene Stad van de Toekomst" in het Gemeente-museum van Den Haag. Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 49:3. pdf NB

088 van der Maarel, E. 2015. Species diversity: a personal retrospect. J. Veg. Sci. 26: 821-825 pdf

087 EM, 2014. Verslag van het Heimans en Thijsse symposium 2014: Natuur en gezondheid. Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 47:3. pdf NB

086 van der Maarel, E., 2014.  Woorden weven  Betekenis en samenhang van woorden in Indo-Europees verband. Eburon Academische Uitgeverij, Delft, 170 pp.

085 Kloek, M. & EM, 2014. Verslag van het Heimans en Thijsse symposium 2014: Natuur en gezondheid. Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 47:3. pdf NB

084 Kloek, M. & EM, 2014. Verslag van het Heimans en Thijsse symposium 2014: Natuur en gezondheid. Rapport, 3 pp. <www.heimansenthijssestichting.nl>. pdf NB

083 van der Maarel, E. Boekbespreking Rolf Roos & Nico van der Wel (red.), 2013. Duinen en mensen Texel. Stichting Natuurmedia, Amsterdam. Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 44:3. pdf NB

082 van der Maarel, E. & Franklin, J. (eds.) 2013. Vegetation Ecology, 2nd. ed.  Wiley-Blackwell (John Wiley & Sons, Ltd.), Chichester, UK, XVI + 556 pp.

081 van der Maarel, E. 2012. Boekbespreking Marga Coesèl, 2012. Wanhoop nooit aan vooruitgang. Brieven van Jac. P. Thijsse. Boom, Amsterdam, 309 pp. Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 43:3. pdf NB

080 van der Maarel, E. 2012. Boekbespreking Tom Bade, Reinier Enzerink, Berend van Middendorp & Gerben     Smid, 2010. Wild van de economie. Over de baten van bronst, burlen en andere beest­achtige belevenissen. KNNV Uitgeverij, Zeist, i.s.m. Triple E Productions. 128 pp.Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 41:3. pdf NB

079 Seligman, N.G., Eddy van der Maarel, E. & Sandra Díaz, S. 2011. Imanuel Noy-Meir – the Ecologist and the Man. Israel J.  Ecol. Evol. 57:5-16. pdf

078 Haafkens, L. & van der Maarel, E. 2011. Heimans Symposium 10 december 2011 Een biologisch en ethisch reveil: De erfenis van Eli Heimans nu. Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 41: 2-3. pdf NB

077 EM et al. 2011 (co-auteurs Sterk, A.A., Lensink, B.M. & Freijsen, A.H.J.). De Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek. Het Nederlands duinonderzoek in historisch en internationaal perspectief. KNNV Uitgeverij, Zeist, 272 pp. NB

076 EM. 2010d. Zet nieuwe natuur niet op als een wildpark. NRC Brieven. 10.04.2010. pdf NB

075 EM. 2010c. Heimans en Thijsse Dag te Koersel-Beringen, 25 september 2010 Uitreiking van de Heimans en Thijsse Prijs aan Willy Vanlook. Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 39: 2-3. pdf NB

074 EM. 2010b. Boekbespreking Ger Londo, 2010. Naar meer natuur in tuin, park en landschap. Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 38: 3. pdf

073 EM. 2010a. Boekbespreking Menno Schilthuizen. 2010. Waarom zijn er zoveel soorten? De oecologie van de biodiversiteit. Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 38: 3. pdf

072 EM. 2009. Boekbespreking Rolf Roos (red.), 2009: Duinen en mensen Kennemerland. Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 37: 3 pdf

071 EM & Verbeek, M. 2008b. In de natuur, Naar de natuur: Muziek in het voetspoor van Heimans en Thijsse. Nieuwsbrief Heimans en Thijsse Stichting 34: 3. pdf

070 EM & Verbeek, M. 2008a. In de natuur, Naar de natuur: Muziek in het voetspoor van Heimans en Thijsse. Programmaboekje bij een dubbel-CD. Label Parelzaad, Maasland, 32 pp. pdf

069 EM. 2008. Heimans en Thijsse Dag te Hoofddorp, 20 september 2008. Uitreiking van de Heimans en Thijsse Prijs aan Jan Wartena en Ton Engelman. Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 35:2-3. pdf

068 EM & Wals, H. 2007. De duinen van Graadt van Roggen vroeger en nu. In Louter, J. et al. (2007) Volop zomer. Schilderijen van Job van Graadt van Roggen, p. 91-108. De Doelenpers, Alkmaar. pdf TL

067 EM. 2007. Baltische loofweiden. Oase Winter 2007: 7-11. pdf TL

066 EM. 2006c. De Heimans en Thijsse Stichting en de Heimans en Thijsse Prijs. In: EM (ed.) Heimans en Thijsse Prijs 2006, p. 29-32. pdf

065 EM. 2006b. Muzikaal intermezzo: Harry Wals en Rob Leopold herdacht. In: EM (ed.) Heimans en Thijsse Prijs 2006, p. 15.

064 EM (ed.) 2006a. Heimans en Thijsse Prijs 2006. Heimans en Thijsse Stichting, Amsterdam, 32 pp. pdf

063 EM. 2005c. Wandelende duinen 2. NRC Wetenschap en Onderwijs 6 augustus. pdf NB

062 EM. 2005b. Bereklauw. BioNieuws 15-4 pdf

061 EM. 2005a. In memoriam Wim Schroevers. Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 28:3

060 EM (ed.) 2005. Vegetation ecology. Blackwell Science, Oxford. X + 395 pp.

059 EM (ed.) 2004. Heimans en Thijsse Prijs 2004. Heimans en Thijsse Stichting, Amsterdam, 24 pp. pdf

058 EM. 2004b. De Heimans en Thijsse Stichting en de Heimans en Thijsse Prijs. In: EM (ed.) Heimans en Thijsse Prijs 2004, pp. 20-22.

057 EM. 2004a. Boekbespreking. Dick de Jonge e.a. 2003. Het Amsterdamse Bos. Natuur dichtbij de stad. Heimans en Thijsse Nieuwsbrief 26: 3. TL

056 Berendse, F., Janssen, A. & EM 2003. De natuur in beweging. Verarming en herstel van biodiversiteit. Stedebouw en Ruimtelijke Ordening 84: 19-26. NB

055 EM et al. 2002. De natuur in het Strategisch Akkoord: een strategische dissonant. Manifest aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 16 oktober 2002. 12 pp.

054 EM. 2002. Natuurbescherming tussen tuin en wildernis. Verslag van de 4e Westhoff-lezing, pp. 11-100. Nijmegen University Press, Nijmegen.

053 EM & Schaminée, J.H.J. 2001. Victor Westhoff (1916-2001). J. Veg. Sci 12: 887-890. pdf

052 Rydin, H., Snoeijs, P. & Diekmann, M. (eds.) 1999. Swedish plant geography – Dedicated to Eddy van der Maarel on his 65th birthday. Acta Phytogeogr. Suec. 84: 1-233

051 Hennekens, S.M., EM & Stortelder, A.H.F. 1995. Numerieke methoden. In: Schaminée, J.H., Stortelder, A.H.F. & Westhoff, V. De vegetatie van Nederland, pp. 151-163. Opulus Press, Uppsala, Leiden.

050 EM. 1992. Een interaktiemodel hydrologie - vegetatie voor vochtige duinvalleien. Duinwaterleiding van ’s-Gravenhage.

049 EM. 1989. De betekenis van de Nederlandse kust in nationaal en Europees verband. Levende Nat. 90: 85-88. NB pdf

048 EM. 1988. Natuurwaarden van het Westduinpark. In: Westduinpark: duin of park?, pp. 18-23. Dienst Groenvoorzieningen en Milieueducatie, Den Haag. TL, NB pdf

047 EM. 1987. Ontwikkelingen in de geobotanie. Levende Nat. 88: 15-21.

046 EM. 1986. Duinen van Oostvoorne in ontwikkeling: tuin of wildernis? Zuidhollands Landschap 1986(4): 4-9. TL, NB pdf

045 EM. 1985. Recreatie in Meijendel: balanceren tussen waterwinst en natuurverlies. In: Bosch en Duin. Toespraken gehouden op 9 januari 1985 in Hotel des Indes ter gelegenheid van het afscheid van Ir. H. Bosch als directeur van de Duinwaterleiding van ’s-Gravenhage, pp. 41-49. Duinwaterleiding, ’s-Gravenhage. NB

044 Loopstra, I. & EM 1984. Toetsing van de ecologische soortengroepen in de Nederlandse flora aan het systeem van indicatiewaarden volgens Ellenberg. Rapport De Dorschkamp, Wageningen, 143 pp.

043 EM & Westhoff, V. 1982. Kustlandschap en plantengroei. In: Wolff, W.J. et al. (ed.) Wadden - Duinen - Delta, pp. 54-57. Pudoc, Wageningen.

042 EM. 1979. Recreatie in Meyendel: spanning bij ontspanning. Recreatie 8: 189-195. NB

041 Arnolds, E. & EM 1979. De oecologische groepen in de Standaardlijst van de Nederlandse flora 1975. Gorteria 9: 303-312.

040 EM 1979 (ed.). Over struktuur en dynamiek in oecosystemen op verschillende integratieniveaus. Contactblad Oecol. 15: 23-126.

039 Anon. 1978 (EM & Dauvellier, P.). Naar een globaal ecologisch model voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Studierapport Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Deel 1, 314 pp; deel 2, 166 pp. NB

038 EM. 1977c. Een globaal ecologisch model voor ruimtelijke ontwikkelingen. Landbouwk. Tijdschr. PT 89: 328-336. pdf

037 EM. 1977b. Ekologische modellen ten behoeve van milieubeheer en ruimtelijke ordening. (Ecological models for environmental management and physical planning.) In: Nijkamp, P. & Verhage, C. (eds.) Ruimtegebruik en milieu, pp. 42-72. Van Gorkum, Assen.

036 EM. 1977a. Ekologische modellen ten behoeve van milieubeheer en ruimtelijke ordening. In: Nijkamp, P. & Verhage, C. (eds.) Ruimtegebruik en milieu, pp. 42-72. Van Gorkum, Assen.

035 Anon. 1977 (EM & Dauvellier, P.). Samenvatting globaal ecologisch model. Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 42 pp. NB

034 EM. 1976. De winning en aanvulling van grondwater: ecologische gevolgen. H20 26: 533-542. NB pdf

033 EM. 1975. De relatie ecologie-planologie. In: Gijsels, H. (ed.) De Gouden Delta 2, pp. 63-89. Pudoc, Wageningen. NB

032 van Bergen, J.J., van Gelder, J.J., Haentjes, G.J.M. & van der Maarel, E. 1974. Aantasting van het natuurlijk milieu door de rijkswegen 77 en 73. Rapport Afd. Geobotanie, Katholieke Universiteit Nijmegen, 25 pp.

031 Werkgroep GRIM (EM, eindred.). 1974. Landschapsecologische basisstudie voor het streekplangebied Midden-Gelderland. Rapport Provinciale Planologische Dienst, Arnhem, 156 pp. TL, NB

030 Werkgroep GRAN. 1973. Biologische kartering en evaluatie van de groene ruimte in het gebied van de Stadsgewesten Arnhem en Nijmegen. Rapport afd. Geobotanie, Katholieke Universiteit Nijmegen, 85 pp. + bijl. NB

029 EM. 1972. De invloed van het zich ontwikkelende hoofdwegennet op natuur en landschap. Stedebouw Volkshuisvesting 53 e.n.: 3-18.

028 Anon. (incl. E. van der Maarel). 1971. Ecologische evaluatie. Bijlage 3 bij het rapport Stadsgewestelijke evaluatie van alternatieve Waalbochtafsnijdingen. Stadsgewest Nijmegen, Nijmegen, 30 pp. + bijl. NB

027 EM. 1971d. Mens en biosfeer. Syllabus Botanisch Lab. K.U. Nijmegen, 53 pp.

026 EM. 1971c. Achtergang van de natuur en de gevolgen ervan voor de mens. In: Kadercursus Milieuzorg, pp. 10-19. Pro Mundi Vita, Nijmegen. NB

025 EM. 1971b. Oecologische evaluatie en ruimtelijke ordening. Discussienota Afd. Geobotanie, Katholieke Universiteit Nijmegen, 6 pp. NB

024 EM. 1971a. Florastatistieken als bijdrage tot de evaluatie van natuurgebieden. Gorteria 5: 176-188. pdf

023 EM. 1970b. De Ooijpolder – een biologische waardering van natuur en landschap. Nat. Landschap 24: 201-223. NB

022 EM. 1970a. Biologische evaluatie van natuur en landschap ten dienste van natuurbehoud en natuurbeheer. In: Groeten uit Holland, pp. 10-19. I.V.N., Amsterdam. NB

021 EM. 1969. Bespreking van D. Hillenius, 1967, De vreemde eilandbewoner, en R.H . MacArthur & E.O. Wilson, 1967, The theory of island biogeography. Vakbl. Biol. 49: 93-94.

020 Adriani, M.J. & EM 1968. Voorne in de branding. Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek, Oostvoorne. 104 pp + map. NB

019 EM & MMV. 1967. Planten in de kleuterschool. Vermande Zonen, IJmuiden, 70 pp. NB

018 EM. 1966. Over vegetatiestructuren, -relaties en -systemen in het bijzonder in de duingraslanden van Voorne (On vegetation structures, relations and systems, particularly in the dune grasslands of Voorne). Dissertation Rijksuniversiteit Utrecht. 170 pp. + bijl.

017 van Leeuwen, C.G. & EM 1966. Plantenoecologie en natuurbescherming in Groot Brittannië. Rapport R.I.V.O.N., Zeist, 26 pp. NB

016 EM, Lensink, B.M. & Mennema, J. 1965. Naar een moderne biologie voor het VHMO. Vakbl. Biol. 45: 129-135.

015 EM & MMV. 1963d. De kleutertuin. Vermande Zonen, IJmuiden, 56 pp. TL, NB

014 EM & MMV. 1963c. Over Engelse duingebieden. 3. Karakteristieke vegetatietypen. Levende Nat. 66: 217-227. pdf

013 EM & MMV. 1963b. Over Engelse duingebieden. 2. Geografische aantekeningen. Levende Nat. 66: 25-33. pdf

012 EM & MMV. 1963a. Over Engelse duingebieden. 1. Opbouw, landschap en beheer. Levende Nat. 66: 1-10. TL pdf

011 EM. 1963. Nieuwe opvattingen over levensgemeenschappen. Vakbl. Biol. 43: 153-166.

010 EM. 1962c. Aantekeningen over Cochlearia officinalis L. s.l. 2. Populatieonderzoek aan Cochlearia officinalis L. en C. anglica L. Gorteria 1: 86-90. pdf

009 EM. 1962b. Aantekeningen over Cochlearia officinalis L. s.l. 1. Herbariumonderzoek van Cochlearia officinalis L. en C. anglica L. Gorteria 1: 75-79. pdf

008 EM. 1962a. Europoort, de visie van een bioloog. Land Water 6: 188-191, 220-225. NB

007 Adriani, M.J. & EM. 1962. De duin- en slikgebieden van Voorne en het Brielse Gat. Natuurwetenschappelijke betekenis; consequenties van de afdamming van het Brielse Gat. Nat. Landschap 16: 177-197. NB

006 EM & Londo, G. 1960. De plantengroei van het Vogelmeer in de Kennemer Duinen. Levende Nat. 63: 253-261, 283-287. pdf

005 EM. 1960. Vegetatiekundige kartering van het duingebied op Voorne, eigendom van de Stichting ‘Het Zuid-Hollands Landschap’. Stichting ‘Het Zuid-Hollands Landschap, Rotterdam, 62 pp.

004 EM. 1958. Touwtrekken. Amoeba 34-6/7: 153-159. NB

003 EM 1954. Het Rijn-IJsselkamp, Floristisch verslag. Kruipnieuws 16-3/4: 10-14.

002 EM & Schroevers, P. 1954. Het Groene Strand van Rockanje Kruipnieuws 16,1: 9-11. TL

001 EM & Reynders, J. 1952. Grachtkantjes. Amoeba 28: 139-143. TL


UA-76357729-1