Van der Maarel ArtEco
Marijke van der Maarel-Versluys en dr. Eddy van der Maarel
Curriculum vitae van Eddy van der Maarel

 

Persoonlijke gegevens: Geboren 23 februari 1934 te Amsterdam; getrouwd met Marijke Versluys (sinds 1959), vader van drie kinderen.

Opleiding: 1940-1951: Lagere en middelbare school te Amsterdam; 1951-1959: Studie Biologie Universiteit van Amsterdam (UvA);

1966: Promotie Biologie Rijksuniversiteit Utrecht (RUU). 1951-1959: Pianostudie aan het Muzieklyceum (Conservatorium van Amsterdam) bij Karel Hilsum.

Loopbaan: 1956-1959: Assistent UvA; 1957-1964: Leraar biologie aan middelbare scholen; 1961-1963: Docent Biologie en Kleuterpedagogiek Nutsacademie Rotterdam; 1962-1964: Medewerker, Instituut voor Systematische Plantkunde, RUU. 1964-1968: Ibid. Lab. voor Plantenecologie, Rijksuniversiteit Groningen (RUG); 1968-1981: Ibid., docent, Geobotanie, Katholieke

Universiteit Nijmegen (KUN); 1975-1979: Gastdocent Lund Universiteit; 1980: Gastdocent Universidad Nacional Autonoma de México.

1981-1999: Professor in Ecologische Botanie, Uppsala Universiteit (UU); 1995-1999: Gerard Baerends Gasthoogleraar Biologie, RUG.

1999- : Emeritus; ecologisch consultant, pianist, vertaler, sinds 2009 met Marijke van der Maarel partner in de firma Van der Maarel Arteco V.O.F.

Afgenomen examens en supervisies: Supervisie 10 doctoraalonderwerpen aan de RUU, 60 aan de KUN, 12 MSc aan de UU; Supervisie en leiding promoties: 50 aan de UU, 3 aan de RUG; Externe PhD examens aan de universiten van Lund, Uppsala, Montpellier, Kopenhagen, Ås-NLH, Joensuu, Melbourne, Uppsala-SLU, Frankfurt, Oslo, Marseille.

 

Lidmaatschap Beroepsverenigingen: Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging (1957- ), International Association for Vegetation Science (1960- ), British Ecological Society (1965- ), Werkgemeenschap voor Landschapsecologisch onderzoek (mede-oprichter) (1972- ), Gesellschaft för Ökologie (1973-2002), Swedish Phytogeographical Society (1976- ), International Association of Landscape Ecology (mede-oprichter) (1980-1997), Ecological Society of America (1984- ), European Union for Coastal Conservation (1986- ).

Lidmaatschap Raden, Commissies en Besturen sinds 1972: Commissie Streekplanadviseurs Provincie Overijssel (1971-1978), Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (1976-1979), Swedish Phytogeographical Society (1981-2000; vice-voorzitter 1986-), International Association for VegetationScience (1981-2003; vice-voorzitter 1986-), Heimans & Thijsse Stichting (2001-2011).

Redacteursopdrachten: Vegetatio (Editorial Board 1973-1980, Hoofdredacteur 1980-1989), Landscape and Urban Planning (Editorial Board 1977-1992),

Series Advances in Vegetation Science, Junk, Dordrecht, (Redacteur 1980-1989), Oikos (Standing referee 1983-1999), Landscape Ecology (medeoprichter,

Editorial Board (1987-1997), Journal of Coastal Research (Editorial Board 1987-1990), Journal of Vegetation Science (mede-oprichter, redacteur 1989-1998; consultant 1999-), Journal of Coastal Conservation (mede-oprichter, consultant 1995-2004), Applied Vegetation Science (mede-oprichter, redacteur 1998, consultant 1999-)

2001- Redacteur Nieuwsbrief Heimans en Thijsse Stichting

Publicaties: Ca. 460, inclusief 33 boeken. Voor een selectie van internationale publicaties, zie Publications; voor Nederlandse publicaties, zie Publicaties


 

Onderscheidingen: 

Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw

Corresponderend lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Lid van de Royal Swedish Academy of Sciences            http://sv.wikipedia.org/wiki/Eddy_van_der_Maarel

Buitenlands lid Royal Science Society of Uppsala

Ibid. Royal Physiographical Society of Lund

Erelid van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

Ibid. British Ecological Society                                    zie onder

Ibid. International Association for Vegetation Science  https://www.iavs.org/uploads/EM-Pres.pdf

Ibid. Czech Botanical Society

Ibid. Swedish Plant Geographical Society

Erelid van de Carolina Vegetation Survey                      zie onder

Zilveren Spreeuw van de Heimans en Thijsse Stichting


NEW HONORARY MEMBER: EDDY VAN DER MAAREL

Bulletin of the British Ecological Society 27-2,p. 96-97, 1996


 

De North Carolina Vegetation Survey is nu uitgebreid tot de Carolina Vegetation Survey


UA-76357729-1