Van der Maarel ArtEco
Marijke van der Maarel-Versluys en dr. Eddy van der Maarel
 

 

 

  Welkom op onze website

 

 

 

Deze pagina geeft in 12 rubrieken (zie hierboven) informatie over onze acti­viteiten in een historische context. Onze bezigheden zijn deels een voortzetting van ons beroeps­leven (Marijke als bioloog, tuinontwerper en redacteur, Eddy als ecoloog en redacteur) na onze pensionering. Verder is er informatie over onze culturele en artistieke activiteiten. Wij hebben al meer dan 55 jaar elkaars acti­viteiten gesteund en ook veel ­sam­en­ gedaan. We zijn dus beiden bij alle rubrieken betrokken. Elke rubriek heeft een eigen webpagina met tekst en een of meer appendices (App.) met illustraties en aanvullende informatie. Het geheel is een ongewone combinatie van memoires en actualiteiten!
Sinds april 2013 hebben we ook een Opinierubiek, voor commentaren en essays door ons, en ook door gasten, die door leidende media niet of niet integraal worden geaccep­teerd. De Agenda bevat informatie over voor ons actuele gebeurtenissen.

Zoektips. Voor een bezoek aan een op een pagina genoemde rubriek of een verwante website over een hier behandeld onderwerp, klik op de naam in blauw. Beschikbare pdf-documenten zijn gemarkeerd (pdf), en verkrijgbaar op aanvraag.


De illustraties verwijzen naar onze activiteiten. Links boven: deel van onze tuin met bos en ‘ha-ha’ naar een naburig weiland, links onder: één van de weefwerken van Marijke; rechts boven: omslag van het boek over de geschiedenis van het duinonderzoek door Eddy et al.; rechts onder de dubbel-CD (+programma­boekje, pdf) met op de natuur geïnspi­reerde muziek door Margriet Verbeek en Eddy.

Voor een curriculum vitae van ons, klik op CV-Marijke of CV-Eddy in het menu. Via Publicaties worden onze Nederlandse publicaties, NPU, bereikt, via Publications onze eigen internationale publicaties, IPU, en via OPU, de overige, geciteerde publicaties. Literatuurverwijzigingen in de tekst worden aangegeven met  deze (gelinkte) codes, NPU, IPU en OPU + volgnummer.

                              Ten slotte bedanken we Henry Sturman voor zijn hulp bij de opzet van onze website.

 

 Gestart op 1 december 2011; laatst bijgewerkt op 15 maart 2017, met kleinere veranderingen in appendices en vooral in de rubrieken Weefkunst, Muziek, Natuurbehoud, Ecologie, Agenda, Publicaties en Opinie.

 


Commentaar en vragen zijn welkom! Deze verwachten we per e-mail:

Marijke.arteco@planet.nl      Eddy.arteco@planet.nl

 

 UA-76357729-1